Een milieumat is verplicht!

De milieumat dient absorberend, niet doorlatend en uit een geheel te zijn.

milieumat verplicht